20. Zloćudni tumori krvotvornog sustava

ZLOĆUDNI TUMORI KRVOTVORNOG SUSTAVA

 

Svrha je Nacionalnog plana unaprijediti skrb bolesnika sa zloćudnim tumorima krvotvornog sustava u Republici Hrvatskoj.

 

Ciljevi:

 • Izraditi standard skrbi bolesnika sa zloćudnim tumorima krvotvornog sustava i način njegove provedbe na temelju dobre medicinske prakse u bolničkim i izvanbolničkim ustanovama
 • Predložiti mjere i postupke dostupnosti lijekova te kriterije njihove primjene
 • Utvrditi sustav kontrole kvalitete liječenja i skrbi hematoloških bolesnika   

 

Mjere:

Nizom mjera treba osigurati provedbu i unaprjeđenje skrbi bolesnika sa zloćudnim tumorima krvotvornog sustava, dostupnost lijekova i kontrolu kvalitete skrbi i liječenja, a to su:

 1. Izrada nacionalnih smjernica za liječenje zloćudnih tumora krvotvornog sustava, čime će se ujednačiti postupci dijagnostike, liječenja i praćenja bolesnika u Hrvatskoj.
 2. Definiranje i razrada razine hematološke kliničke skrbi (dijagnostika i liječenje) u bolnicama Republike Hrvatske, čime se određuje mogućnost primjene, tj. dostupnost usluga  u bolničkoj ustanovi.
 3. Izrada postupnika o premještaju bolesnika iz jedne u drugu bolničku ustanovu na temelju kriterija hitnosti i težine bolesti; izrada kriterija o liječenju bolesnika u inozemstvu.
 4. Definiranje kriterija za referentne centre, koji obavljaju najsloženije postupke dijagnostike i liječenja; predložiti njihove obveze i prava, kao i financijske potrebe.
 5. Izrada kriterija na temelju stručnih i financijskih pokazatelja o novim lijekovima za pozitivnu listu HZZO-a.
 6. Izrada postupnika za provođenje kliničkih ispitivanja, kao i liječenja iz milosrđa
 7. Stvaranje baze podataka hematoloških bolesnika sa zloćudnim tumorima krvotvornog sustava.
 8. Edukacija građana o svim važnijim pokazateljima skrbi hematoloških bolesnika sa zloćudnim tumorom.
 9. Uspostavljanje suradnje s udrugama pacijenata i jačanje njihovih kapaciteta.
 10. Institucionalna i strukturna podrška za banke krvotvornih matičnih stanica – osnivanje centra koji će koordinirati svim bankama matičnih stanica u Republici Hrvatskoj te doprinijeti još boljoj suradnji s međunarodnim bankama matičnih stanica.
 11. Potaknuti i promicati klinička istraživanja u hematoonkologiji

 

Provoditelji mjera:

1 ‒ 6: Stručna društva, Hrvatska kooperativna grupa za hematologiju – KROHEM te radna tijela Ministarstva zdravstva

6 ‒ 11: Radna tijela Ministarstva zdravstva i HZZO-a uz konzultaciju stručnih društava

9 ‒ 11: HZZO i Ministarstvo zdravstva

9 ‒ 11: Javni sektor, volonterske grupe, Ministarstvo zdravstva (nadzor)

9 ‒ 11: Ministarstvo zdravstva u suradnji s HZZO-om i stručnim društvima, udruge pacijenata

 

Rok za provođenje: /

 

Financijski okvir: /