9. Integrirana analiza isplativosti Nacionalnog plana

Republika Hrvatska već danas troši znatna sredstva na borbu protiv raka, a provedba Nacionalnog plana zahtijevat će dodatna društvena ulaganja kako bi se u budućnosti približili standardima liječenja i zdravstvenim ishodima zapadnoeuropskih zemalja. Iz tog razloga od velike je važnosti osigurati da se sredstva troše racionalno.

Integrirana ekonomska analiza inkrementalnih troškova i učinaka Nacionalnog plana bit će napravljena na temelju usporedbe dva scenarija: a) provedbe svih aktivnosti predviđenih Nacionalnim planom i b) bez provedbe aktivnosti predviđenih Nacionalnim planom. Rezultati će biti iskazani kao trošak po godini života dobivenoj primjenom Nacionalnog plana.

Ekonomska analiza obuhvatit će 10 najčešćih sijela raka u Republici Hrvatskoj (navedene prema MKB-O-3 klasifikaciji):

 1. Prostatu C61.9
 2. Jajnik (jajnika, jajovoda i ligamenata maternice, drugih i nespecificiranih ženskih spolnih organa, peritonealnih i retroperitonealnih) C48.0–C48.2, C56.9, C57.0–C57.4, C57.7–C57.9
 3. Vrat maternice C53.0–C53.1, C53.8–C53.9
 4. Dojku C50.0–C50.6, C50.8–C50.9
 5. Melanom kože (8720–8790); navedena morfologija uključivala je topografske dijagnoze C44.0–C44.9, C51.0, C51.9, C60.9, ili C63.2
 6. Pluća (pluća i bronha) C34.0–C34.3, C34.8–C34.9
 7. Želudac C16.0–C16.6, C16.8–C16.9
 8. Debelo crijevo i rektum (debelo crijevo, rektosigmoidni prijelaz, rektum, anus i analni kanal) C18.0–C18.9, C19.9, C20.9, C21.0-C21.2, C21.8
 9. Gušteraču C25.0–C25.4, C25.7–C25.9
 10. Jetru (i intrahepatične žučne vodove) C22.0–C22.1

Izračun svih troškova i učinaka napravit će se za pojedinačnog pacijenta, za sve pacijente dijagnosticirane po godini i sveukupno za razdoblje od 2020. do 2030. godine. Uzet će se u obzir svi troškovi i učinci koji proizlaze iz slučajeva raka dijagnosticiranih tijekom navedenog razdoblja, bez obzira koliko dugo treba da se pojave. Primjerice, gubitak produktivnosti uslijed preuranjene smrtnosti izračunat će se do dobi za umirovljenje, a dobivene godine života izračunat će se do očekivanog preživljavanja. Svi troškovi i izgubljeni prihodi diskontirat će se godišnjom stopom od 3,5 %, ali će se za potrebe proračuna također posebno iskazati u apsolutnim iznosima.

VIZIJA 2030. GODINE

Osigurati racionalno ulaganje sredstava za borbu protiv raka s motrišta troškova i učinkovitosti, a sa ciljem osiguravanja i ostvarivanja najveće moguće zdravstvene dobrobiti.

CILJEVI

 1. Izračunati učinak provedbe aktivnosti Nacionalnog plana na incidenciju i preživljenje pacijenata za 10 najčešćih sijela raka u Republici Hrvatskoj.
 2. Izračunati učinak provedbe aktivnosti Nacionalnog plana na neizravne troškove za 10 najčešćih sijela raka u Republici Hrvatskoj.
 3. Izračunati utjecaj provedbe aktivnosti Nacionalnog plana na trošak medicinske skrbi (izravni troškovi) za 10 najčešćih sijela raka u Republici Hrvatskoj.
 4. Procijeniti troškovne učinkovitosti aktivnosti Nacionalnog plana za 10 najčešćih sijela raka u Republici Hrvatskoj.

MJERE/AKTIVNOSTI

 1. Imenovanje radne skupine za ekonomsku evaluaciju.
 2. Ekonomska evaluacija uključuje slijedeća područja:
 3. Incidenciju raka: Broj osoba oboljelih od 10 najčešćih vrsta raka predvidjet će se u razdoblju od 2020. do 2030. godine. Procjene će se napraviti na temelju podataka i trendova incidencije Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, procjena SZO, referentnih podataka iz drugih zemalja i, prema potrebi, stručnog mišljenja.
 4. Preživljenje: uspješnost liječenja izrazit će se kao dobivene godine života, ukupan broj izliječenih pacijenta (petogodišnje preživljenje nakon dijagnoze) i produljenje života u godinama kod pacijenta koji nisu doživjeli petogodišnji prag preživljavanja. Procjene će se temeljiti na podacima i trendovima preživljenja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, referentnim podacima iz drugih zemalja i, prema potrebi, stručnom mišljenju. Za sijela raka obuhvaćena programima probira u okviru Nacionalnog plana (rak dojke, vrata maternice, debelog crijeva i rektuma te pluća), rezultati će se izraziti i prema stadiju bolesti (lokalni tumor, regionalno proširena bolest i metastatska bolest).
 5. Troškovi medicinske skrbi: izračunat će se pomoću cijena dijagnostičko-terapijskih skupina, izdataka za lijekove koji se financiraju iz fonda za skupe lijekove, kao i plaćanja za ambulantnu skrb, hitnu skrb i primarnu zdravstvenu zaštitu, približno određenu kroz broj konzultacija. Procjene će se modelirati na temelju stvarnih podataka hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje o troškovima i trendovima, prema potrebi prilagođenih u skladu sa stručnim mišljenjem.
 6. Povećani programski troškovi nastali provedbom Nacionalnog plana, kao što su dodatna ulaganja u programe primarne i sekundarne prevencije, opremu za dijagnostiku i radioterapiju, molekularnu dijagnostiku, genetsko testiranje, uvođenje multidisciplinarnih timova, itd. pripisat će se sukladno udjelu novo-dijagnosticiranim pacijentima.
 7. S obzirom da ne postoje nacionalni izvori podataka, neizravni troškovi, kao što su troškovi neformalne skrbi, izgubljenih radnih dana i gubitka produktivnosti uslijed preuranjene smrti, procijenit će se na temelju međunarodnih referenci, prema potrebi prilagođenih u skladu sa stručnim mišljenjem.
 8. Analize osjetljivosti napravit će se kako bi se utvrdio utjecaj neovisnih varijabli na sveukupnu isplativost Nacionalnog plana.
 9. Praćenje provedbe, financijskih izdvjanja i finacijskih učinaka povedbe Nacionalnog plana.
 10. Financijska evaluacija provedbe Nacionalnog plana.

Rokovi provedbe: aktivnosti pod 1. i 2. 2020. godine; aktivnosti pod 3 kontinuiratno; aktivnost pod 4. 2030. godine

DIONICI

 • Ministarstvo zdravstva
 • Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje
 • Hrvatski zavod za javno zdravstvo
 • Zdravstvene ustanove
 • Znanstveno-nastavne ustanove

IZVORI FINANCIRANJA

 • Državni proračun Ministarstva zdravstva u okviru sredstava za redovne aktivnosti

Nacionalni plan protiv raka 2020.-2030. (dalje: Plan) obuhvaća mjere i aktivnosti primarne, sekundarne i tercijarne prevencije uključujući kao i čitav niz drugih specifičnih područja s ciljem smanjenja pojavnosti i smrtnosti od raka te produljenja i povećanja kvalitete života oboljelih od raka u Republici Hrvatskoj na razinu zapadnoeuropskih zemalja.

Za provedbu mjera/aktivnosti iz područja nadležnosti osigurana su sredstva iz redovnih aktivnosti Ministarstva zdravstva, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Hrvatskog zavoda za hitnu medicine, Ministarstva rada i mirovinskoga sustava, Zavoda za vještačenje profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Državnog inspektorata, Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, Agencije za odgoj i obrazovanje, Ministarstva znanosti i obrazovanje i Ministarstva poljoprivrede.