12. Onkološka kirurgija

ONKOLOŠKA KIRURGIJA

 

Prema definiciji, onkološka kirurgija je kirurgija kojoj je cilj liječenje zloćudnih tumora i otklanjanje smetnji koje su posljedica. Poznato je da onkološka kirurgija iziskuje veliko znanje, iskustvo, trajno usavršavanje te adekvatnu opremljenost same kirurgije, ali i kvalitetne razine cjelokupne popratne dijagnostike, suportivne terapije, intenzivne medicine i onkologije.

Uloga suvremenog onkološkog kirurga je uloga jednakopravnog člana multidisciplinarnog tima; zajedno sa stručnjacima iz komplementarnih područja oni surađuju u svim aspektima liječenja pacijenata oboljelih od raka – prevenciji, dijagnostici, liječenju, praćenju i palijativnoj skrbi. Pored specijalnog poznavanja kirurških postupaka, kirurška onkologija mora obuhvatiti poznavanje raznih dijagnostičkih, kliničkih, potpornih i rekonstrukcijskih te rehabilitacijskih medicinskih postupaka, koji osiguravaju preživljavanje pacijenata u najboljim mogućim uvjetima.

Kirurško liječenje raka u Republici Hrvatskoj nije primjereno sustavno organizirano. Ne postoji sustavna mreža onkoloških kirurških centara, niti su jasno, jedinstveno definirani minimalni preduvjeti za mogućnosti izvođenja pojedinih onkoloških kirurških zahvata. Onkološko kirurško liječenje često provode kirurzi koji nisu usko specijalizirani za liječenje tumora. Za sada nema jednoznačnih smjernica za indikacije i provođenje pojedinih kirurških postupaka. Nedostaju jasne definicije standardnih operativnih procedura.

 

Cilj:

Podizanje kvalitete kirurške onkologije i posljedično boljih ishoda liječenja onkoloških bolesnika te racionalnija potrošnja dostupnih resursa.

 

Mjere:

 1. Nužno je precizno definirati mrežu tercijarnih ustanova u kojima se obavljaju točno određeni kirurški postupci; ove bi ustanove trebale biti prostorno raspoređene tako da se osigura kirurško liječenje najčešćih tumora što bliže bolesnikovu prebivalištu.
 2. Navedene ustanove nužno je infrastrukturno opremiti i osigurati dovoljan broj adekvatnih profila stručnjaka, što uključuje cijeli kirurški tim.
 3. Omogućiti stručnom osoblju primjerenu početnu edukaciju te potom i trajno usavršavanje.
 4. Izraditi jedinstvenu bazu podataka u kojoj će se pratiti i nadzirati kvaliteta liječenja kroz klinički značajne parametre poput komplikacija, infekcija, smrtnosti i kroz kontinuiranu reevaluaciju definirati akreditacije pojedinih centara.
 5. Podatke svih bolesnika i ishoda liječenja integrirati u jedinstvenoj bazi podataka. Za izradu baze podataka, popunjavanje podataka i njihovu analizu zaposliti administrativno osoblje.
 6. Definirati standardne operativne procedure kirurškog liječenja od predoperativne pripreme, postoperativnog zbrinjavanja, zbrinjavanja perioperativnog nutritivnog statusa, komplikacija i sl.
 7. Izraditi smjernice za kirurško onkološko liječenje najčešćih tumora
 8. Posebno definirati ustanove za zbrinjavanje rjeđih tumora i sarkoma; liječenje ovakvih bolesti treba centralizirati.
 9. Definirati način financiranja i pribavljanja različitih proteza (npr. implantata za dojke, kanila, rastućih proteza, umjetnih zglobova i sl.).
 10. Točno definirati uvjete odlaska u inozemstvo na kirurško onkološko liječenje te financiranje istih.
 11. Prikaz bolesnika pred multidisciplinarnim timom prije operativnog zahvata uvesti kao zakonsku obvezu.

 

Provoditelj mjera:

U provođenju svih navedenih mjera potrebna je svesrdna i iskrena suradnja svih sudionika uz iznimno uvažavanje stručnih društava HLZ-a i u konsenzusu s Ministarstvom zdravstva i HZZO-om za sve mjere koje se odnose na kategorizacije ustanova, definiranje opsega usluga pojedinih ustanova, odlaska u inozemstvo i sl. Izradu smjernica treba prepustiti odgovarajućim stručnim društvima HLZ-a. Za izradu jedinstvene onkološke baze potrebno je oformiti tim stručnjaka medicinskog profila, ali i informatičare te biostatističare i osigurati iz proračuna sredstva za izradu i implementaciju registra podataka. Od MZ-a i HZZO-a se očekuje da ostvari što povoljniju nabavu protetičke i ostale kirurške opreme.

 

Rok za provođenje mjera: kraj 2020. godine

 

Financijski okvir: /