16. Međunarodna suradnja u onkologiji

 

MEĐUNARODNA SURADNJA U ONKOLOGIJI

 

Međunarodna suradnja sa znanstveno-istraživačkim, kliničkim i javnozdravstvenim ustanovama ima za cilj poboljšanje kvalitete usluga onkološkim bolesnicima, unaprjeđenje razine onkološke skrbi suradnjom na znanstveno-istraživačkim projektima, edukacijom zdravstvenog osoblja, konzultacijama ili liječenjem u inozemstvu ili pak savjetima oko onkološke zdravstvene politike općenito.

 

Cilj:

 1. Edukacija naših stručnjaka u inozemstvu kako bi se profilirali u eksperte iz uskog područja onkologije, uz osvješćivanje potrebe istinske multidisciplinarnosti, kontrole kvalitete, usporedivosti kod liječenja onkoloških bolesnika
 2. Olakšavanje ulaska bolesnika u klinička ispitivanja koja mogu pomoći bolesniku, a ne provode se u Republici Hrvatskoj, definiranjem i uklanjanjem barijera koje uzrokuju maleni broj kliničkih istraživanja
 3. Integracija naših podataka u jedinstveni europski registar, pogotovo onih o rijetkim bolestima, kako bismo doprinijeli ukupnom svjetskom znanju
 4. Kontinuirano unaprjeđenje, usporedba, korekcija naših dijagnostičkih i terapijskih postupka kroz usporedbu s praksom u ostatku EU-a i Zapadnog svijeta
 5. Mogućnost konzultacija naših bolesnika u inozemstvu, prije svega za rijetke tumore i veoma složene slučajeve
 6. Mogućnost odlaska naših bolesnika na liječenje u inozemstvo za postupke i načine liječenja koji su dokazano učinkoviti, a ne provode se u Republici Hrvatskoj
 7. Ravnopravno sudjelovanje u kreiranju i provođenju onkoloških istraživanja razmjenom znanstvenika
 8. Maksimalno korištenje međunarodnih izvora onkološkog financiranja, poglavito korištenja milosrdnog liječenja novim onkološkim lijekovima

 

 

Mjere:

 1. Definirati obvezu provođenja dijela specijalističkog staža iz onkoloških disciplina (specijalizacija iz onkologije i radioterapije i internističke onkologije te kirurških subspecijalizacija iz onkologije) provesti u renomiranoj međunarodnoj instituciji (dva mjeseca).
 2. Osigurati tri stipendije u iznosu od 180.000 HRK na godišnjoj razini za godišnje studijske posjete namijenjene usvajanju novih onkoloških znanja i vještina.
 3. Nadgledati i provoditi prethodno navedene mjere kroz Agenciju za rak pri Ministarstvu zdravstva.
 4. Obvezati Ministarstvo zdravstva i Agenciju za lijekove sa svojim tijelima i kliničko-bolničkim ustanovama da u minimalnom roku i maksimalnom broju omoguće dolazak najrazličitijih kliničkih istraživanja u RH (kapacitirati kroz zakonske akte, ljudskim resursima, prostornim resursima, informatičkim resursima i sl).
 5. Kroz navedeno tijelo pri Ministarstvu zdravstva, Agenciju za rak, osigurati maksimalnu dostupnost novih lijekova kroz programe iz milosrđa – Expanded Access program iz Europe i svijeta.

 

 

Provođenje mjera:

Za provođenje svih navedenih mjera treba osigurati sredstva iz državnog proračuna. Za provođenje istih bilo bi zaduženo Ministarstvo zdravstva koje je dužno napraviti zakonski okvir.

 

 

Rok za provođenje: kraj 2019. godine

 

Osiguravatelj sredstava: Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva, HZZO

Kao i u ostalim poglavljima NPPR-a, savjetuje se stvaranje nacionalnog fonda za rak, koji bi se generirao na način da se izdvoji 1 HRK po kutiji cigareta za financiranje provedbe Plana. U tom bi se slučaju generiralo okvirno 1 mlrd. HRK na godišnjoj razini, koja bi se raspodijelila ovisno o različitim mjerama Plana.  

 

 

Financijski okvir:

 1. mjera br. 1 – 30 specijalizanata na godišnjoj razini, 400.000 HRK
 2. mjera br. 2 – 3 x 180.000 HRK = 540.000 HRK
 3. mjere br. 3 – 5 – troškovi definirani u drugom dijelu NPPR-a