Cilj plana:

Cilj je izrade i implementacije NPPR-a znatno smanjiti pobol i smrtnost od raka u Republici Hrvatskoj uvođenjem kvalitetnih programa prevencije i ranog otkrivanja raka, unapređenjem i standardiziranjem multidisciplinarnog pristupa u liječenju, optimiranjem i
standardiziranjem svih terapijskih modaliteta te umrežavanjem cjelokupne hrvatske onkologije u jedinstvenu i transparentnu onkološku mrežu s izvrsnom bazom podataka koja će osigurati kontinuiranu kontrolu kvalitete, uz usporedbu sa svjetskim onkološkim standardima, pazeći pritom na troškove svih oblika onkološke skrbi i vrednujući ih.

Cilj javne rasprave:

Cilj je javne rasprave u sljedećim tjednima otvorenom javnom raspravom svih građana RH i zainteresiranih dionika iskristalizirati najbolji mogući plan protiv raka.

Način rada na NPPR:

Oformljeno je Povjerenstvo za izradu NPPR-a, koje čine vodeći onkološki stručnjaci svih profila i predstavnici bolesnika. Povjerenstvo je organiziralo 20 radnih skupina koje su izradile predloške teksta, predstavljene u nastavku, za uvid najšire javnosti, široku raspravu te pripremu za formalnu javnu raspravu kroz pravne i organizacijske sustave Vlade RH.
Četiri poglavlja (8., 10., 14. i 16.) imaju i prijedlog financijskog okvira i vrste financijskog učinka na proračun RH. Cilj nam je pokušati tijekom sljedećih tjedana napraviti farmakoekonomiku NPPR-a i izračunati njegov financijski i zdravstveni učinak. Za provođenje NPPR-a nužno je osigurati sredstva. On ne smije biti samo popis želja jer kao takav nikada neće zaživjeti u stvarnosti.

 

Svoje savjete, primjedbe, prijedloge i mišljenja možete napisati na ovoj internetskoj stranici NPPR-a, koja je osmišljena da bi on bio što dostupniji Vašem uvidu i u konačnici što bolji za sve nas.

Unaprijed zahvaljujemo na pomoći u izradi NPPR-a.