11. Pedijatrijska onkologija

PEDIJATRIJSKA ONKOLOGIJA

 

Zloćudne bolesti u djece predstavljaju ne samo medicinski nego i psihosocijalni problem djeteta, obitelji i šire zajednice. S obzirom na to da je visoka razina izlječivosti tumora kod djece te relativno mala incidencija i potreba za izvrsnošću u njihovu liječenju, tumori kod djece predstavljaju zahtjevan klinički, organizacijski i edukacijski problem. Više…

12. Onkološka kirurgija

ONKOLOŠKA KIRURGIJA

 

Prema definiciji, onkološka kirurgija je kirurgija kojoj je cilj liječenje zloćudnih tumora i otklanjanje smetnji koje su posljedica. Poznato je da onkološka kirurgija iziskuje veliko znanje, iskustvo, trajno usavršavanje te adekvatnu opremljenost same kirurgije, ali i kvalitetne razine cjelokupne popratne dijagnostike, suportivne terapije, intenzivne medicine i onkologije. Više…

13. Rijetki tumori

RIJETKI TUMORI

 

 

Rijetki tumori su oni čija je incidencija manja od 6 / 100.000 stanovnika. Najvažniji su problemi s kojima se susreću ljudi oboljeli od rijetkih tumora: kasno postavljanje točne dijagnoze, neadekvatno liječenje u nespecijaliziranim centrima, slaba dostupnost kliničkog znanja i adekvatne terapije u liječenju rijetkih tumora, s obzirom na to da su i istraživanja u tom području limitirana malim brojem pacijenata, a samim time i od malog interesa farmaceutskim kompanijama. S druge strane, ne manje važno, nepostojanje nacionalnog registra bolesnika čini nemogućim uvid u stvarnu dimenziju ovog problema i planiranje nacionalne strategije. Više…

14. Istraživanja u onkologiji

ISTRAŽIVANJA U ONKOLOGIJI

 

Poznato je da istraživačka aktivnost u onkologiji, uključujući i klinička ispitivanja, rezultira boljom skrbi za bolesnike, a u budućnosti može dovesti i do saznanja koja mogu pomoći u izlječenju pojedinih vrsta raka. Više…

15. Edukacija u onkologiji

EDUKACIJA U ONKOLOGIJI

 

Rak u svijetu i u Republici Hrvatskoj predstavlja rastući javnozdravstveni, medicinski i gospodarski problem. Uzimajući u obzir biološku, znanstvenu, multidisciplinarnu kompleksnost onkologije i raka, eksplozivan razvoj struke, signifikantne iskorake u liječenju, primjenu istih na odgovarajući način, edukacija predstavlja osnovicu napretka u onkologiji. Više…

16. Međunarodna suradnja u onkologiji

 

MEĐUNARODNA SURADNJA U ONKOLOGIJI

 

Međunarodna suradnja sa znanstveno-istraživačkim, kliničkim i javnozdravstvenim ustanovama ima za cilj poboljšanje kvalitete usluga onkološkim bolesnicima, unaprjeđenje razine onkološke skrbi suradnjom na znanstveno-istraživačkim projektima, edukacijom zdravstvenog osoblja, konzultacijama ili liječenjem u inozemstvu ili pak savjetima oko onkološke zdravstvene politike općenito. Više…

17. Psihološka potpora, rehabilitacija i reintegracija onkoloških bolesnika

PSIHOLOŠKA POTPORA, REHABILITACIJA I REINTEGRACIJA ONKOLOŠKIH BOLESNIKA

 

Psihoonkološko liječenje, psihološki tretman i intervencije

Dijagnoza i liječenje raka često uzrokuju značajne psihološke posljedice, ne samo za bolesnike, već i za njihove obitelji. Liječenje emocionalnog stresa i psihološka podrška u prilagodbi na život s bolešću trebaju biti sastavni dijelovi holističkog pristupa onkološkom bolesniku; od dijagnostike, liječenja pa sve do zdravstvene njege i skrbi pred sam kraj života. Poznato je da loše psihičko stanje dovodi do slabije suradnje pacijenta tijekom liječenja i lošije kvalitete života i sporijeg oporavka. Nasuprot tome, liječenje kao dio standardne skrbi za pacijenta i njegovu obitelj smanjuje psihološki morbiditet vezan uz rak i poboljšava suradljivost i kvalitetu života za vrijeme liječenja i nakon njega. Više…

18. Palijativna skrb

PALIJATIVNA SKRB

Prema definiciji Europskog društva za palijativnu skrb (engl. European Association for Palliative Care) i Svjetske zdravstvene organizacije, palijativna skrb može se odrediti na sljedeći način:

Više…

19. Kontrola kvalitete u onkologiji i procjena ekonomske učinkovitosti poduzetih mjera

KONTROLA KVALITETE U ONKOLOGIJI I PROCJENA EKONOMSKE UČINKOVITOSTI PODUZETIH MJERA

 

Kontrola kvalitete rada u onkologiji i procjena ekonomičnosti zahtijeva tijesnu suradnju između tvoraca zdravstvene politike, onih koji plaćaju zdravstvene usluge, stručnjaka i civilnog društva. Uzimajući u obzir sve veću pojavnost raka i opterećenost zdravstvenog sustava, procjena učinkovitosti i isplativosti svake provedene mjere kao i kontrola kvalitete neizostavno je potrebna s ciljem povećanja učinkovitosti liječenja i racionalnijeg gospodarenja sredstvima. Više…